Informačný systém PREMIER prichádza s novou verziou X6.3

Pridané: 6.12.2018 08:20:14

06 December 2018

Nové moduly, prehľady a dokonalejšie funkcie naprieč modulmi, ďalšie novinky pre efektívnejšiu prácu s programom, rýchlejšie dostupné informácie a nové možnosti zlepšujúce užívateľské prostredie, to všetko predstavuje nová verzia Premier X6.3, ktorá je teraz k dispozícii všetkým užívateľom.

Informačný systém PREMIER prichádza s novou verziou X6.3

Najdôležitejšie zmeny verzie X6.3 

Nová verzia obsahuje mnoho nových funkcií a vylepšení, ktoré nájdete v našom manuále.

  • Modernizované exporty dokladov - možnosť automatického vloženia externých príloh, možnosť zaheslovania, možnosť zasielania kópie aj skrytej kópie priamo z PREMIER X6.3
  • Zákazky - PREMIER má nové možnosti zakladania zákazky, neobmedzená textová poznámka na celú obrazovku, u pridružených dokladov-objednávky možnosť zobrazenia stavu k plneniu. Nové prehľady pre zákazky v module Controlling
  • Nový modul Managment aktivity v module Mzdy a Personalistika - možnosť zadávania cez celú skupinu zamestnancov, farebné označenie lehôt termínov aktivít
  • Modernizácia karty partnera - celoplošné zobrazovanie textových poznámok, pridelenie nákladového účtu, ďalšie nové užívateľské údaje, kopírovanie údajov bez editácie
  • Controlling - nové prehľady na sledovanie pohybu na zákazkách a ich vyhodnotenie
  • Nový modul API pre on-line komunikáciu s externými systémami (už od nového roka 2019)