Služby a servis

Premier system je otvorený a univerzálny softvér, ktorý svojimi modulmi a špecializovanými riešeniami ponúka ideálne riešenie pre odbor služieb, servisu či pre odbory služieb, kde je prioritou riadenie zákaziek (reklama, prenájmy zariadení, kancelárska technika, realizácia veľtržných stánkov, elektromontáže atď.) Podporuje všetky činnosti a procesy spojené s riadením zákaziek - plánovanie, realizácia, monitorovanie, analýza a vyhodnotenie.

Účtovníctvo - Fakturácia - Mzdy - CRM - Zákazky - Procesy zákaziek - Výkony na zákazkách - Sklad - Plánovanie úloh

Služby

Odbor služieb je veľmi rozmanitý a každý typ vyžaduje riešenie pre rôzne špecifiká. Premier system a.s. disponuje vo svojom portfóliu klientami najrôznejších odborov služieb, ktorým sa vo vývoji svojich programov prispôsobil a možno konštatovať, že program Premier systém poskytuje otvorené riešenia pre akýkoľvek odbor služieb. (Bezpečnostné agentúry, účtovné služby, upratovanie, finančné služby, poisťovníctvo, reklama, projektové a cestovné kancelárie, personálne agentúry, IT služby, technologické služby a poradenstvo atď.)

Prehľadná a štruktúrovaná fakturácia, interaktívne sledovanie všetkých dokladov k partnerovi v spojení s CRM, sledovanie telefonických kontaktov, exporty dokladov do všetkých grafických a dátových formátov v spojení s ostatnými, predovšetkým ekonomickými a mzdovými modulmi tvoria kvalitný produkt. Pre tento typ firiem hovorí predovšetkým ukazovateľ pomer cena/výkon.

Servis, Reklama

Okrem štandardných modulov je pre servisný odbor kľúčový modul zákaziek a špecializovaná agenda "Práca na zákazkách" či "Procesy zákaziek", kde je možné plánovať a zaznamenávať jednotlivé úkony k zákazke, ktoré sú potom systémom strážené a vstupujú automaticky do fakturácie, vrátane materiálu vydaného k príslušnej zákazke.

Program potom kontroluje objem nevyfakturovaných výkonov na vykonanú fakturáciu a umožňuje sledovať stav a vývoj rozpracovanej zákazky. Agenda zákaziek s viacúrovňovým členením zákaziek a stredísk s ostatnými modulmi programu vytvára komplexné riešenie pre firmy zaoberajúce sa servisom automobilov, manipulačnej techniky, elektromotorov a ďalších zariadení vrátane modulu na prevádzku prenájmu týchto celkov a sledovania výdaja náhradných dielov na prenajímané zariadenia.

Pre reklamné agentúry slúži sledovanie všetkých pohybov na vybranú zákazku a sledovanie harmonogramu obstarávania, ktorý využívajú veľké reklamné štúdiá.

Výhody programu pre servisnú činnosť

  • Interaktívne sledovanie všetkých pohybov a dokladov z jedného miesta - karty zákazky
  • Záznam jednotlivých úkonov na zákazku, vrátane vydaného materiálu
  • Štrukturálne sledovanie zákaziek, vrátane stromového členenia (nadradenej zákazky)
  • Plánovanie úloh (na osoby, strediská), sledovanie ich plnenia a vývoj zákazky
  • Automatická fakturácia, vstup všetkých výkonov na zákazku do faktúry vrátane vyskladneného materiálu
  • Centrálny elektronický archív - previazanie karty zákazky na externé dokumenty - zmluvy, záznam o oprave
  • Spracovanie miezd na zákazky až na jednotlivé hodiny
  • Reklamácia - sledovanie reklamácií, sledovanie tovaru podľa sériového čísla
  • Všetky funkcie modulu zákaziek, viac TU.

 

 

Máte otázku? Napíšte nám a my Vám ju radi zodpovieme.

 

 

kalkulacia