Verejná správa

Program ponúka aj možnosť účtovať neziskové či príspevkové organizácie s plnou podporou účtovania týchto typov organizácií. Nastavením v predvoľbách - Globálnych dôjde k preklopeniu funkcií programu tak, aby vyhovoval požiadavkám týchto druhov subjektov a účtovných jednotiek. Pre neziskové a príspevkové organizácie sa podpora týka zabudovanej účtovej osnovy s preddefinovanými riadkami k príslušným výkazom a zostavenie príslušných uzávierkových výkazov. Ich export do elektronickej podoby a odoslanie na nadriadený orgán. Export a odoslanie obratov, vrátane možnosti zadávania ÚZ pri jednotlivých účtovných zápisov. Účtovanie týchto organizácií preberá všetky funkcie, ktoré sú v účtovníctve dostupné u podnikateľskej sféry.

Súčasťou klientely Premier system sú školy, učňovské odbory, materské školy, múzeá, kultúrne domy a ďalšie organizácie patriace do systému príspevkových a neziskových organizácií.

Školy

PREMIER system s.r.o. si je vedomý dôležitej úlohy úspešných slovenských spoločností pri podpore neziskových programov a kultúrnych aktivít. Bezplatne poskytuje ekonomické systémy a riešenia všetkým školským subjektom pre účely výučby a tak umožňuje študentom zoznámiť sa s kvalitným ekonomickým produktom už v rámci výučby. Premier system svojou prehľadnosťou, ergonomickým ovládaním a univerzálnosťou je ideálnym riešením pre výučbu študentov v ekonomických odboroch. Študenti sa v programe ľahko orientujú a princíp logického vnorovania v programe ich rýchlo navádza k požadovanému výsledku, bez prácneho hľadania funkcií v hornom menu. Pochopiteľne aj pre komerčné účely v odbore školstva má Premier systém svoje zastúpenie, kedy tento program využívajú školy pre ekonomické riadenie svojho zariadenia.

Odporúčanie: Pre školskú výučbu je možné využiť všetky moduly programu bez licenčného obmedzenia

Ďalej poskytujeme výrazné individuálne zľavy občianskym združením a neziskovým organizáciám, ktorých činnosť má humanitárny či charitatívny charakter alebo organizáciám podporujúcim starostlivosť o deti či zdravotne postihnutých.

 

 

Máte otázku? Napíšte nám a my Vám ju radi zodpovieme.

 

 

kalkulacia