Adresár

Základné centrum informácií o firmách, kontaktných osobách a všetkých dokumentoch a informáciách vzťahujúcich sa ku všetkým modulom v systéme. Z jedného miesta možno inteligentne sledovať akékoľvek záznamy, vnárať sa na hľadané informácie, analyzovať akékoľvek prehľady. Samozrejmosťou je ukladanie dokumentov, zmlúv, sledovanie rokovania s obchodnými partnermi a činnosti obchodných zástupcov.

 • Záložky - z jedného miesta možnosť vnorenia sa na akýkoľvek doklad v systéme
 • Snímanie na základe IČ - načítava automaticky všetky informácie vrátane bankových účtu z FU
 • Tok partnera - jeden prehľad všetkých dokladov v systéme 
 • Užívateľské filtre podľa všetkých možných údajov a kritérií - kontinuálne prehľady za ktorékoľvek obdobie v minulosti
 • Stráženie maximálneho kreditu pohľadávok na obchodného partnera, ďalej splatnosť faktúr
 • Individuálne nastavenie podmienok pre partnera- dátum splatnosti, bankové účty, maximálny kredit, úrok z omeškania, stráženie fakturácie podľa doby splatnosti - blokácia, automatické upozornenie pri fakturácii
 • Blokácia fakturácia - možnosť nastavenia, ak má partner faktúry po splatnosti - upozornenie
 • Interaktívne sledovanie fakturácie priamo z karty partnera - interaktívne záložky
 • Viazané formuláre na partnera - každý partner môže mať individuálny tlačový formulár
 • Neobmedzené množstvo kontaktných osôb - možnosť výberu pri exporte do elektronickej pošty
 • Voliteľné parametre pre kategorizáciu a členenie partnerov podľa zvolených kritérií, pre ISO 2001 stráženie kvality partnera
 • Podrobný prehľad všetkých zmien
 • Overenie solventnosti partnera - automatické napojenie na insolvenčnú databázu
 • Neobmedzené kategorizovanie podľa tzv. štítkov
 • Individuálne cenníky pre obchodné spoločnosti
 • Funkcia pre porovnávanie údajov partnerov s obchodným registrom prostredníctvom internetu (označenie partnerov, ktorí sú v konkurze)
 • Automatizovaná evidencia odoslanej a prijatej pošty (pri tlači štítkov a obálok)
 • Štrukturálne rozdelenie partnerov podľa identifikátorov s možnosťou filtrácie
 • Prehľad všetkých zmien na partnerovi
 • Tlač štítkov, obálok, listov s filtrom na vybraných partnerov

 

 

Máte otázku? Napíšte nám a my Vám ju radi zodpovieme.

 

 

kalkulacia