Daňová evidencia

Jednoduché účtovníctvo - s výnimkou modulov účtovníctva ponúkajú všetky ostatné moduly rovnakú funkcionalitu ako moduly štandardnej verzie v podvojnom účtovníctve.

PREMIER system ponúka plynulý a automatický prechod z jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo. Stačí len prepnúť v účtovnej jednotke účtovnú sústavu.

Vstupy

 • neobmedzený počet peňažných denníkov / dokladových rád - banka, pokladňa, interné dokl. rady
 • bankové výpisy - tuzemská, cudzia mena (komplexná podpora) - Homebanking in-out
 • pokladne - tuzemská, cudzia mena (komplexná podpora)
 • nepeňažné operácie - zápočty - automatický návrhár podľa saldokonta partnerov s automatickou realizáciou, tlač všetkých podkladov
 • nepeňažné operácie ostatné - možnosť vytvorenia ľubovoľného množstva rád pre zaevidovanie nepeňažných operací- napr. odpisy, leasing atď.
 • pohľadávky a záväzky - zápis do pomocných kníh s priamou väzbou na knihu DPH a prehľady pohľadávok a záväzkov
 • evidencia majetku a sklady - opäť je tu zaistená plná previazanosť s ostatnými časťami PS

Výstupy

 • Likvidita Rentabilita - jednoduchý nástroj pre zhodnotenie vlastnej ekonomickej situácie účtovnej jednotky
 • DPH - kontrola, protokol logických chýb, detailné členenie, priznanie k DPH, príloha pre finančný úrad
 • definovanie vlastných kódov DPH
 • obraty, zostatky a priebežné položky - členenie podľa analytiky, jednotlivých kódov operácií, u priebežných položiek možnosť párovania podľa vnútorného VS
 • súvaha v plnom i skrátenom rozsahu - mutácie A, N, R (podpora azbuky) s možnosťou tlače v iných menách
 • komfortná tlač s rozkladom riadkov súvahy na jednotlivé analytické účty a s komparáciou na minulé obdobie, možnosť zostavenia v reálnom čase (kedykoľvek)
 • výkazy pre uzávierky - automaticky zostavená uzávierka pre potreby daň. priznania s možnosťou vnorovania a kontrolných náhľadov
 • Cash Flow - niekoľko užitočných údajov pre sledovanie finančných tokov v grafickom pohľade za jednotlivé mesiace určeného obdobia
 • prehľady pohľadávok a záväzkov a ďalšie knihy pomocnej evidencie - všetko s možnosťou definovania najrôznejších kritérií a pohľadov
 • zákazky, strediská, činnosti - možnosť (aj kombinovane) filtrácie pri zostavovaní všetkých zostáv a výkazov
 • controlling - súbor všetkých prehľadov pre sledovanie hospodárenia firmy, rozbor odberateľských vzťahov a štruktúry jednotlivých častí peňažného denníka, sledovanie nákladov a výnosov z najrôznejších uhlov pohľadu a nástroj k lepšej predpovedi budúceho vývoja finančnej situácie firmy

 

 

Máte otázku? Napíšte nám a my Vám ju radi zodpovieme.

 

 

kalkulacia