Daňová kancelária

Táto nadstavba ponúka komplexný súbor automatického spracovania všetkých daňových priznaní s možnosťou tlače na predpísaný formulár a jeho odovzdanie na finančný úrad, vrátane elektronického podania. Súčasťou tejto nadstavby sú tiež nadštandardné štatistické výkazy, ktoré využívajú predovšetkým stavebné spoločnosti.

Formuláre netreba vyplňovať ručne, lebo sú automaticky naplnené dátami zo spracovávaných účtovných jednotiek (napr. dane z príjmov). Užívateľ iba vykoná kontrolu a vyplní dáta či pole, ktoré je nevyhnutné vyplniť ručne. Zabezpečená je automatická aktualizácia cez internet pri legislatívnej zmene. Používateľ má k dispozícii históriu všetkých priznaní, do ktorých môže nahliadať.

Daňové priznanie

Výkazy

  • Priznanie k DPH (súčasťou štandardnej verzie - netreba nadstavby)
  • Kontrolný výkaz DPH 
  • Priznanie k DPPO
  • EU - Intrastat
  • Daň z motorových vozidiel

 

 

 

Máte otázku? Napíšte nám a my Vám ju radi zodpovieme.

 

 

kalkulacia