Dochádzka

Hlavnou výhodou dochádzkového riešenia, ktoré je priamou súčasťou podnikového informačného systému, je jeho priama previazanosť so všetkými súčasťami a databázami ERP, najmä s modulmi pre mzdy a personalistiku. Zákazníci tak nemusia vlastniť dve rôzne softvérové ​​platformy a riešiť ich vzájomnú kompatibilitu a prevody dát medzi oboma systémami. Tým sa eliminujú náklady za licencie, takisto odpadne riziko výskytu chyby pri prevode dát.

Personalisti a mzdové oddelenie majú tiež k dispozícii dáta o dochádzke zamestnancov aktualizované v "reálnom čase". Čiastkové vyhodnotenie sa preto môžu uskutočniť aj v priebehu aktuálného mesiaca.

Možnosti programu

 • Možnosť ručného zadávania dochádzky alebo import z dochádzkových terminálov
 • Prístupy do dochádzky sú rozdelené do troch úrovní, ktoré nastavuje supervisor
  • Pracovník - prístup len do mesačného prehľadu
 • Možnosť meniť zadané údaje (údaje sa zadávajú cez dochádzkový terminál alebo interný terminál v programe PREMIER)
 • Možnosť meniť obdobie
 • Možnosť použitia interného terminálu v programe Premier
  • Nadriadený pracovník - prístup do podriadených pracovníkov podľa strediska alebo podľa skupín a členov. Používa sa:
   • v prípade, že je nastavené v konfigurácii "povinná kontrola nadčasovej práce"
   • v prípade, že je nastavené v konfigurácii "povinné schválenie dochádzky nadriadeným pracovníkom"
  • Mzdový pracovník - má prístup ku všetkým pracovníkom. Používa sa:
   • v prípade, že je nastavené v konfigurácii "povinné schválenie dochádzky mzdovým pracovníkom"
   • v prípade, že v nastaveniach prerušenia je "povinná kontrola mzdovým pracovníkom" (slúži k rýchlemu vyhľadávaniu pracovníkov, u ktorých je nutná kontrola dovolenky, paragraf, lekár ...)
 • Neobmedzený počet prerušení pracovnej doby alebo denných neprítomností
 • Graficky znázornené prerušenia, ktoré sa započítavajú do odpracovaného času alebo dennej neprítomnosti
 • Export do miezd
 • V konfigurácii sa nastavujú zložky miezd pre:
  • Príplatky za odpracované hodiny v sobotu, nedeľu a vo sviatok
  • Príplatky za popoludňajšie a nočné smeny
  • Príplatky za nadčasovú prácu s možnosťou nastavenia konfiguračne "povinná kontrola nadriadeným pracovníkom"
  • Náhrada mzdy za sviatok
 • Konfiguračne je možné nastaviť:
  • Povinné uzatvorenie mesiaca nadriadeným pracovníkom
  • Povinné uzatvorenie mesiaca mzdovým pracovníkom
 • Pri editácii dochádzky je kontrola nesprávne zadaných časov
 • V mesačnom prehľade sa graficky zobrazuje nesprávne naplnené údaje, sviatky, víkend ...
 • Možnosť poznámok ku každému prerušeniu
 • Možnosť hromadných operácií pre zamestnancov, ktoré slúžia na zapísanie dovoleniek, pracovných neschopností, ktoré sú na viac dní
 • Číselník externých zamestnancov, ktorí nie sú v mzdovom systéme. Používa sa pri sledovaní pracovníkov z agentúr alebo sledovanie pravidelných technikov, súkromníkov, ktorí účtujú hodinové sadzby ...

 

 

Máte otázku? Napíšte nám a my Vám ju radi zodpovieme.

 

 

kalkulacia