E-agent

Neustále stúpajúce nároky užívateľov na rýchlu dostupnosť informácií bez náročného hľadania a klikania nás inšpiroval k vývoju novej výnimočnej aplikácie, ktorá je postavená tak, aby sa mohla neustále vyvíjať, rozširovať a má za úlohu plne automatizovať program PREMIER. Hlavným cieľom je včasná informovanosť a automatizovanie opakujúcich sa procesov, ktoré možno odovzdať "stroju".

Modul ponúka užívateľom, nielen užívateľom v manažérskych funkciách, ale aj bežným užívateľom unikátny komfort automatického emailového zasielania požadovaných správ, prehľadov, výkazov a ďalších upozornení či kritických momentov, ktoré vygeneruje informačný systém. Manažér takto nemusí vstupovať do informačného systému, napriek tomu dostane automaticky požadovanú akciu do emailovej pošty, ktorá je pre používateľa spravidla prioritná.

Definícia v E-agentovi sa člení do troch základných druhov: PR - zaslanie prehľadu, VY - upozornenia a výstrahy, AU-Automatické akcie, napr:

AU - automatické akcie

 • automatické zálohovanie
 • automatický import údajov z iných systémov
 • E-shop: Automatická synchronizácia, vrátane upozornenia na nové objednávky

PR - zaslanie prehľadu

 • Prehľad pohľadávok podľa odberateľov a doby omeškania
 • Prehľad nedostatkov zásob
 • Prehľad otvorených objednávok odberateľov

VY - Upozornenia a výstrahy

 • Skladové karty - upozornenie na nedostatok alebo stav pod minimom
 • Odberatelia - upozornenie na pohľadávku po splatnosti + e-mailová upomienka
 • Sklady - oznámiť zmenu stavu objednávky odberateľovi

Výhody

 • Možnosť nastavenia času a periódy zasielanej správy, prehľadu
 • Prehľady môžu dostávať užívatelia nepracujúci v systéme
 • Pri kritickom momente (pokles tovaru pod minimum) sa odošle všetkým správa (stráženie krízových situácií)

 

 

Máte otázku? Napíšte nám a my Vám ju radi zodpovieme.

 

 

kalkulacia