Fakturácia

Modul modernej a rýchlej fakturácie prepojenej na ďalšie moduly (sklad, objednávky, výrobu, servis). Všetko doplnené komplexným riešením pre cudzie meny, tvorbu upomienok, penalizáciu, hromadné vystavovanie faktúr s hromadným odosielaním formou emailu a ďalšie funkcie, uľahčujúce činnosť účtovníka, obchodníka a ďalších pozícií vo firme.

 • Prepojenie s modulom zákaziek a skladu - interaktívne sledovanie týchto zmien v samostatnom module
 • Sledovanie činnosti jednotlivých užívateľov
 • Vyhodnotenie podozrivých operácií (zmena čiastky a partnera na faktúre)
 • Ojedinelé on-line účtovanie vydaných a prijatých faktúr do denníka a s možnosťou interaktívneho premietnutia spätných zmien do denníka
 • Užívateľská tvorba automatických predkontácií, textových hlavičiek a šablón faktúr pre hromadnú fakturáciu (prenájom)
 • Neobmedzené množstvo dokladových radov faktúr s možnosťou definovania štruktúry variabilného symbolu faktúry, predkontácií saldokontného účtu a dokladovej skratky pre identifikáciu v denníku
 • Možnosť vykonávať zmeny dokladov (kedykoľvek a akokoľvek) s ohľadom na prístupové práva používateľa či uzamknuté periódy, ktoré možno Supervisorom samozrejme odomknúť
 • Hromadné vytváranie faktúr podľa nadefinovaných šablón (nájomné, leasing)
 • Automatické priraďovanie zaplatených záloh k finálnej faktúre a záloh, ku ktorým už bol vytvorený daňový doklad k platbe (teda základ vrátane DPH), toto dokáže ako jeden z mála softvérov
 • Automatizované vytváranie dobropisov a faktúr na základe výdajky
 • Šablóny faktúr prijatých / vydaných - preddefinované vzory faktúr pre hromadné vystavovanie faktúr a pre automatické účtovanie ostatných záväzkov (leasing, nájomné atď.)
 • Auditovanie prijatých faktúr - možnosť tvorby zadržanej sumy pre platby faktúr

 

 

Máte otázku? Napíšte nám a my Vám ju radi zodpovieme.

 

 

kalkulacia