Homebanking

PREMIER system je prispôsobený pre moderný elektronický styk s bankovým ústavom a umožňuje tak jednoduchým spôsobom poslať príkazy k úhrade - EXPORT prostredníctvom internetu alebo bankového softvéru a automatizované natiahnutie bankových výpisov s automatizovaným párovaním na faktúry a interné doklady a zaúčtovaním - IMPORT.

Základné funkcie a vlastnosti:

  • Automatizované párovanie podľa variabilného symbolu na pohľadávky a záväzky a zaúčtovanie do denníka
  • Pomocník pre automatizované účtovanie ostatných platieb (poplatky, úroky, nájomné, atď.)
  • Kontroly pred zaúčtovaním párovaných platieb
  • Zobrazenie neidentifikovateľných položiek, možnosť ich predkontácie na vnútornej účet (napr. 395xxx)
  • Možnosť zmeny už naúčtovaných položiek v denníku, resp. v banke

 

 

Máte otázku? Napíšte nám a my Vám ju radi zodpovieme.

 

 

kalkulacia