Leasing a prenájom

Tu sa evidujú lízingy a iné prenájmy majetku. Modul umožňuje tiež zaúčtovanie.
Na karte majetku sú tri záložky:

Základné údaje

Tu sa nastavia zákl. údaje o prenajatom majetku (č. zmluvy, popis, dodávateľ, lízingová spoločnosť, dátum začatia lízingu, doba trvania lízingu v mesiacoch, predpokladaný dátum ukončenia lízingu, zostatková kúpna cena lízingu bez DPH, DPH a ich rozdelenie na oprávnené náklady a DPH na účely DPH).

Údaje na splátkový kalendár

Tu sa nastavia údaje o mimoriadnej splátke vrátane DPH a osobitne DPH z tejto splátky, ďalej údaje o splátkach (dátum prvej splátky, s DPH, bez DPH a DPH z tejto splátky, počet splátok, halierové vyrovnanie a perióda splátok). Pre potreby účtovania mesačných nákladov tu nastavíme mesačné náklady lízingu a časť pripadajúcu na poistenie, ak sa rozhodneme o ňom účtovať zvlášť na inom účte.

Účtovanie

Tu sa nastavia všetky potrebné predkontácie účtovanie vrátane rozdelenia na zákazky a strediska.

 

 

Máte otázku? Napíšte nám a my Vám ju radi zodpovieme.

 

 

kalkulacia