Multiverzia - viac firiem

Neobmedzený počet jednotiek, rôzne subjekty


SW PREMIER umožnuje spracovávať v systéme neobmedzený počet účtovných jednotiek, podporuje vedenie účtovníctva rôznych subjektov - podnikateľská sféra, neziskové a príspevkové organizácie, česká a slovenská legislatíva.

DE, PÚ, plynulý prechod


Samozrejmosťou je vedenie ako daňovej evidencie, tak podvojného účtovníctva. Program zároveň umožňuje plynulý prechod z DE na PÚ v rámci jednej účtovnej jednotky jednoduchou zmenou parametrov predvolieb.

Práva


Práva vstupu jednotlivých užívateľov je možné obmedziť na vybrané účtovné jednotky a tu ďalej nastaviť detailné oprávnenia pre jednotlivé agendy a dokladovú rady. Toto iste ocenia napr. účtovné spoločnosti, ktoré tak svojim klientom môžu zabezpečiť vzdialený prístup iba do príslušnej úč. jednotky a možnosť zadávať prvotné doklady či získavať aktuálne manažérske informácie.

Konsolidované výkazy


PREMIER umožňuje zostavovať konsolidované výkazy za viac účtovných jednotiek. V module Controlling je k dispozícii zostava obratov a zostatkov účtov za viac firiem.

Práca s viacerými jednotkami


V programe si užívateľ môže otvoriť v jednotlivých záložkách rôzne účtovné jednotky.
V zozname účtovných jednotiek sú zobrazené všetky pridelené úlohy užívateľov s možnosťou rýchleho prekliku na úlohu či rozpracovaný doklad v príslušnej jednotke.

 

Multijazyková mutácia menu

Program je možné používať aj v inej jazykovej mutácii. Samozrejmosťou je jazyk slovenský, český ale je možné zobraziť PS aj v anglickom a nemeckom jazyku. V blízkej dobe pripravujeme preklady do niektorých ďalších svetových jazykov.

 

 

Máte otázku? Napíšte nám a my Vám ju radi zodpovieme.

 

 

kalkulacia