Nalepovacie poznámky

Ide o možnosť zakladania "nalepovacích poznámok", resp. štítkov v ktoromkoľvek mieste v systéme (Doklad, Skladové karty, Partner, Zamestnanec atď.), ku ktorým môžete kúpiť textovú informáciu či upozornenie, ku ktorej má užívateľ, či užívatelia spätný prístup.

Nalepovacie poznámky - upozornenie rozrobenej práce a vnútorné informácie používateľa

Každý užívateľ si môže prostredníctvom nalepovacích poznámok kdekoľvek v programe označiť problematické miesta, vložiť vnútornú informáciu alebo napríklad poznamenať rozrobenú úlohu, ku ktorej je potrebné sa vrátiť ihneď po návrate k počítaču alebo vo vopred zvolenom čase. V osobnom priečinku nájde užívateľ možnosť presunu z databázy otvorených poznámok priamo do konkrétnej poznámky. Užívateľ tak získava možnosť neobmedzenej tvorby vnútorných personalizovaných informácií naprieč systémom.

Nalepovacie poznámky - centrálne úlohovanie

Modernizovaná verzia nalepovacích poznámok ďalej rozširuje možnosti práce v tíme a zadávanie úloh zamestnancom tak, aby mali užívatelia dokonalý prehľad. Vytváranie interných úloh, podpora vnútrofiremných procesov a komunikácia medzi členmi tímu je tak oveľa komfortnejšia.

Z nalepovacej poznámky možno po novom vytvoriť sledovanú úlohu (voľba "napísať poznámku ako úlohu"). Úloha je následne súčasťou notifikácie. Táto možnosť so sebou prináša množstvo výhod, napríklad:

  • Možnosť voľby termínu splnenia s novými časovými predvoľbami (ihneď, dnes a pod.)
  • Obojstrannú kontrolu s možnosťou zaslať upozornenie ako riešiteľovi tak zadávateľovi, alebo skupine užívateľov
  • Systém upozorňovania na rozdelenú úlohu prostredníctvom vnútornej správy alebo notifikačného emailu
  • Zoznam úloh dostupný v osobnom priečinku (odkaz Notifikácia)
  • Možnosť meniť operatívne status úlohy v notifikácii
  • Zoznam užívateľov pre pridelenie poznámky dostupný v unigridové obrazovke
  • Pre vyššiu prehľadnosť je možnosť voľby farby poznámky pri jej definícii. Rovnakú farbu má následne aj príslušný riadok v zozname poznámok

Nalepovacie poznámky - doplňujúce informácie k partnerovi

Funkcia nalepovacích poznámok bola v novej verzii PS rozšírená aj o automaticky sa objavujúce informácie k obchodnému partnerovi. Ak je nalepovacia poznámka pri obchodnom partnerovi vytvorená so zvolenou možnosťou "Zobraziť všetkým" a "Zobraziť všade", program túto informáciu zobrazí vždy, keď bude príslušný obchodný partner dosadený do akéhokoľvek dokladu. To ponúka užívateľom neobmedzené možnosti vkladania upozornenia všetkým užívateľom systému o individuálnych požiadavkách partnera, napr. vždy dodať tovar v určitý deň, vždy posielať darček k dodávke, viac kópií faktúr atď.

 

 

Máte otázku? Napíšte nám a my Vám ju radi zodpovieme.

 

 

kalkulacia