Neziskové organizácie

Program ponúka možnosť účtovať neziskové či príspevkové organizácie. Jednoduchým nastavením v Predvoľbách Globálnych dôjde k preklopeniu funkcií programu tak, aby vyhovoval požiadavkám týchto druhov subjektov a účtovných jednotiek. Automaticky je tu potom ponúkaná príslušná účtová osnova a taktiež požadované výkazy ziskov a strát a súvahy sú plne v súlade so zákonom a predpismi stanovenými pre tieto typy účtovných jednotiek.

U príspevkových organizácií možné exportovať iba určité výkazy a obraty.

Pre príspevkové organizácie sú z výkazov k dispozícii tieto exporty:

  • výkazy súvahy a výsledovky vo formáte XML pre CSÚIS a GXML pre kraj
  • príloha č.3 a 4 (XML, GXML)
  • príloha č. 5 (XML, GXML)
  • export obratov vo formáte súborov pre fa Gordic a XML fa MÚZO
  • informácie o schválení alebo neschválení účtovnej závierky (XML)
  • PAP - pomocný analytický prehľad

 

 

Máte otázku? Napíšte nám a my Vám ju radi zodpovieme.

 

 

kalkulacia