Rozpúšťanie réžií

Premier system ponúka možnosť automatického rozpustenia nepriamych, resp. režijných nákladov a administratívnej réžie na konto nákladových kategórií, strediska, zákazky, činnosti, stroja a ďalších kategórií účtovného denníka, pre presné vyhodnotenie ich hospodárenia.

Pomocou aplikácie, kedy zvolenými parametrami, si môže užívateľ sám určiť spôsob rozpustenia nákladov, podľa ľubovoľne zvoleného algoritmu, ktorý aplikácia ponúka.

Spôsob využitia

Vyššie spomenuté náklady smerujeme na špeciálne stredisko alebo zákazku (alebo špeciálny účet), kde sa kumulujú nepriame náklady. Odtiaľ ich pomocou modulu rozpúšťanie réžií preúčtovávame podľa definovaného kľúča cez vnútropodnikové účty ku konkrétnym produktom.

Pojmy

  • Rozpočtová základňa RZ - suma, ktorá sa bude rozpúšťať. Je spočítaná podľa definície zadanej v module RR. Definícia sa skladá z filtra (môžeme upresniť stredisko, zákazku a ďalšie doplnkové analýzy) a účtov, z ktorých sa suma spočíta
  • Pomerová základňa PZ - percentá, stanovujúce pomer, akým sa bude rozpočtová základňa deliť a koľko z nej pripadne na jednotlivé produkty.

Pre samotné rozpustenie potom možno zvoliť metódu, ktorým počíta rozpočtovú a pomerové základňu: Tieto sú dostupné, ale možno ich rozšíriť, podľa požiadaviek užívateľa.

Teraz sú k dispozícii tieto metódy:

  • pomerovo (Rozpočtová základňa = mesiac, pomerové základňa = rok)
  • pomerovo (RZ rok, PZ rok)
  • pomerovo (RZ mesiac, PZ rok, koeficient)
  • pomerovo (RZ rok, PZ rok, koeficient)

Finálnym rozpustením, az pomocou ďalších parametrov, dôjde k odúčtovaniu nákladov z režijného strediska a zákazky (a ďalších atribútov) na aktuálne strediská, rozpracované zákazky, účty stroja atď.

 

 

Máte otázku? Napíšte nám a my Vám ju radi zodpovieme.

 

 

kalkulacia