Servisné zákazky

Premier system pokrýva potreby spoločnosti zaoberajúcej sa servisom a službami, vrátane záručného a pozáručného servisu Evidencia zákaziek, obchodných prípadov, plánovania termínov, kategorizácie servisných zásahov, plánovaní úloh pre technikov, pravidelných zmluvných služieb, automatického upozorňovania na plánované úlohy a ďalších komfortných funkcií pre efektívne pokrytie odboru servis.

Výhody programu pre servisnú činnosť:

 • Komplexný prehľad o servisných zákazkách a partneroch
 • Interaktívne sledovanie všetkých pohybov a dokladov z jedného miesta - karty zákazky
 • Výdaj materiálu na zákazku či servis
 • Záznam jednotlivých úkonov na zákazku, vrátane vydaného materiálu
 • Štrukturálne sledovanie zákaziek, vrátane stromového členenia (nadradenej zákazky)
 • Plánovanie úloh (na osoby, strediská), sledovanie ich plnení a vývoj zákazky
 • Automatická fakturácia, vstup všetkých výkonov na zákazku do faktúry vrátane vyskladneného materiálu, stráženie nevyfakturovaných výkonov
 • Nákladové a výnosové vyhodnotenie zákazky
 • Centrálny elektronický archív - previazanie karty zákazky na externé dokumenty - zmluvy, záznam o oprave
 • Dostupná všetka história
 • Spracovanie miezd na zákazky až na jednotlivé hodiny
 • Reklamácia - sledovanie reklamácií, sledovanie tovaru podľa sériového čísla
 • Elektronická evidencia odpracovaného času na zákazke, servisných operácií, servisných listov, závad a montážnych listov

 

 

Máte otázku? Napíšte nám a my Vám ju radi zodpovieme.

 

 

kalkulacia