Účtovníctvo

Účtovníctvo PREMIER system ponúka rýchlu a presnú prácu účtovníka s kontrolnými mechanizmami a rýchlo dostupnými informáciami.

Podvojné účtovníctvo je subsystém integrujúci účtovné dáta zo všetkých ostatných modulov PS. Slúži na robenie prvotných dokladov (Banka, Pokladňa, Vzájomné zápočty ad.) pre spracovanie všetkých účtovných (Hlavná kniha, Obratová Predvaha) daňových a uzávierkových výkazov. Modul je charakterizovaný možnosťou vykonávania zmien v ktoromkoľvek čase bez zanechania opravných riadkov, kontinuitou účtovných období (k dispozícii sú ihneď dáta z ktoréhokoľvek minulého obdobia), možnosťou účtovania fiškálneho roka, previazanosťou účtovných dokladov na pridružené doklady a širokou škálou tlačových zostáv a filtrov pre užívateľskú tvorbu prehľadov.

Účtovníctvo, pokladňa

 • neobmedzený počet účtovných denníkov / dokladových rád - banka, pokladňa, interné dokladové rady
 • príspevkové a neziskové organizácie - komplexná legislatívna kontinuita
 • fiškálny rok - všetky varianty nastavenia fiškálneho roka, vrátane predĺženého roka
 • strediská, zákazky, ďalšie 3 doplnkové analýzy - účtovanie až na 5 úrovní nákladového účtovníctva
 • pokladne - tuzemská, cudzia mena (komplexná podpora)
 • účtová osnova - hromadné založenie účtovej osnovy, možnosť zadania k účtu 3 cudzej výrazy v iných jazykových mutáciách (azbuka), zmeny čísla riadkov súvahy, voľba povinného zadania strediska a zákazky ku konkrétnemu účtu
 • 4 miestna analytika
 • kurzový lístok - automatické sťahovanie z internetu, viac kurzov
 • prepracované účtovné predkontácie - možnosť vytvárania dát do predchádzajúceho obdobia
 • uzávierky faktúr s výpočtom kurzových rozdielov, príp. uzávierkových kurzových rozdielov pre faktúry v cudzej mene apod.
 • komplexné riešenie pre DPH, vrátane priznania, dodatočného priznania, vždy legislatívna kontinuita, elektronické podanie na inštitúcie
 • daňové priznania - všetky sú dostupné v module daňová kancelária

Periodické platby, zápočty

 • automatický návrh pre vzájomné zápočty podľa saldokonta partnerov
 • automatický návrh potrebných formulárov vrátane možnosti editácie - dohoda, oznámenia
 • plánovanie účtovných prípadov podľa príslušnej periódy (mesiac, rok, kvartál, individuálny dátum)
 • naplánovanie vystavovania opakujúcich sa vystavených faktúr v spojení so šablonami- nájomné, opakujúce sa služby
 • nastavenie účtovania lízingu, preddavkov na daň z príjmov atď.
 • automatický predpis dokladov

DPH, hlavná kniha, výkazy

 • všetky legislatívne výkazy
 • kontrola konzistencie - komfortná automatická kontrola DPH a nadväznosti účtovníctva na evidenciu (faktúry)
 • kompletné riešenie pre DPH, elektronické podanie DPH, uloženie pre históriu a možnosť načítania uloženého súboru
 • záznamová povinnosť s detailami na jednotlivé položky
 • podklad pre priznanie DPH v iných krajinách EÚ
 • sledovanie otvorených položiek účtov, komfortná inventarizácia účtov
 • sledovanie obratovej predvahy podľa stredísk a zákaziek a ďalších 3 doplnkových analýz, možnosť porovnania k voliteľnému obdobiu
 • filtrácia hlavnej knihy okrem účtov, partner, protiúčet, zákazka, stredisko a ďalšie parametre
 • výkaz ziskov a strát - v plnom aj skrátenom rozsahu (slovenský jazyk, AJ, NJ) s možnosťou tlače v iných menách s možnosťou rozkladu na jednotlivé účty s grafickým porovnaním s minulým obdobím
 • možnosť zostavenia s filtráciou na stredisko, zákazku, skupiny, partnera a doplnkovej analýzy (výkony, činnosti, stroje)
 • všetky legislatívne výkazy - Súvaha, Pasíva (v skrátenom i plnom) s rozkladom na jednotlivé účty
 • denné informácie - sumarizačný prehľad pre zhodnotenie všetkých parametrov hospodárenia firmy za určité obdobie a kontrolu finančných prostriedkov

 

 

Máte otázku? Napíšte nám a my Vám ju radi zodpovieme.

 

 

kalkulacia