Výroba - riadenie výroby

Modul výroba slúži v podnikových informačných technológiách na plánovanie, riadenie a vyhodnocovanie všetkých vnútropodnikových činností a procesov zasahujúcich do nasledujúcich oblastí.

Technologická príprava výroby

 • Príprava technologických rozpisov výrobkov (šablóny). Tu modul Výroba ponúka hneď niekoľko zásadných vlastností:
  • Možnosť evidencie šablón výrobkov podľa druhov
  • U šablón je možné evidovať ako materiálovú tak výkonovú skladbu
  • U šablón je možné evidovať náležitú dokumentáciu (technologické postupy, osvedčenia kvality a certifikácie výrobkov, obrazovú dokumentáciu výrobku a pod.)
 • Príprava číselníkov:
  • Strojov a zariadení
  • Kooperácií
  • Výkonov
 • Cenotvorba a kalkulácia cien výrobkov:
  • Pracovisko (odpisy, spotreba energie)
  • Stroje a zariadenia (odpisy, spotreba energie)
  • Pracovná pozícia (mzdové náklady)
  • Kooperácia (nákladovosť dodávateľských výkonov)

Zber požiadaviek pre plán výroby a plánovanie výroby

 • Zostavovanie požiadaviek na výrobu, ako zdroj je možné zvoliť:
  • Požiadavky podľa nevykrytých rezervácií výrobkov na expedičných skladoch
  • Vytvorenie požiadaviek z modulu Zákazky, na základe objednaného objemu
  • Importom požiadaviek z externých zdrojov užívateľa
  • Priamym zadaním požiadaviek užívateľa (sériová výroba podľa interných plánov)
 • Príprava číselníkov:
  • Strojov a zariadení
  • Kooperácií
  • Výkonov
 • Cenotvorba a kalkulácia cien výrobkov:
  • Pracovisko (odpisy, spotreba energie)
  • Stroje a zariadenia (odpisy, spotreba energie)
  • Pracovná pozícia (mzdové náklady)
  • Kooperácia (nákladovosť dodávateľských výkonov)

 

 

Máte otázku? Napíšte nám a my Vám ju radi zodpovieme.

 

 

kalkulacia