Work-flow - obeh dokumentov

Premier system ponúka moderné riešenie pre "Elektronický obeh a schvaľovanie dokumentov", ktorého hlavným cieľom je maximálne znížiť "papierový" obeh dokladov, zefektívnenie a zrýchlenie práce, väčšiu celkovú prehľadnosť a kompaktnosť firemných procesov v oblasti schvaľovania dokladov.

 • Neobmedzený počet kategórií pre rôzne dokumenty
 • Možnosť scanovať ľubovoľné dokumenty a umiestniť ich do systému elektronického schvaľovania
 • Systém schvaľovania je dostupný pre všetky moduly v systéme (prijaté objednávky, prijaté faktúry, interné žiadanky ...)
 • Schvaľovanie PF už na úrovni pošty, potom obstaranie PF na základe schválenej pošty
 • Hierarchické a paralelné schvaľovanie určených osôb, na základe ich práv
 • Prepojenie s DMS servermi, viď. napr. www.capsa.cz, Sharepoint atď.
 • Určenie podmienok a práv osôb pre schvaľovanie - typ dokladu, suma na doklade, väzba na vybranú zákazku, a ďalšie parametre
 • Automatizované upozorňovanie a upomienky v prípade nevyjadrenia schvaľovateľa (notifikácia na vybrané e-maily)
 • Možnosť delegovania práv užívateľa v prípade jeho neprítomnosti
 • Bezpečnosť vložených dát (zabezpečená databáza, sledovanie histórie zmien)
 • Možnosť zapojenia i osôb nepracujúcich so systémom Premier (notifikačné emaily)
 • Systém práv je rozšírený o obmedzujúce predvoľby, čo je obmedzenie používateľov v individuálnych funkciách programu
 • Zabezpečenie prístupu k citlivým firemným dátam pomocou niekoľkých úrovní prístupových práv
 • Kompletné presunutie všetkých firemných dokumentov do zabezpečenej databázy

 

 

Máte otázku? Napíšte nám a my Vám ju radi zodpovieme.

 

 

kalkulacia