Zákazky - stavebníctvo

Premier system ponúka komplexné riešenie pre riadenie zákaziek a projektov ľubovoľnej povahy a je kľúčovým nástrojom predovšetkým pre odbor stavebníctvo, montáž, projekcie a ďalších odborov, kde hlavnú úlohu hrá kalkulácia a riadenie zákaziek. Modul zákazky umožňuje firmám nielen štandardné ekonomické - nákladové a výnosové sledovanie zákaziek - projektov, ale ponúka tiež marketingové (CRM) a manažérske riadenie zákaziek, ktoré im umožňuje operatívne plánovať jednotlivé úkony, kapacity a meniť ich pohotovo vzhľadom na vyťaženie, zaznamenávať ich realizáciu, plnenie a vykonávať vyhodnotenie vo všetkých moduloch informačného systému, kde zákazka vstupuje.

Modul zachytáva komplexný proces od vystavenia ponuky po objednávku či realizáciu zákazky. Celú logistiku sprevádza rozšírená možnosť marketingového sledovania zákazky v spojení s CRM a možnosťou previazania na externé dokumenty. Samozrejmosťou je napojenie evidencie výkonov a mzdovej problematiky s automatickým rozpúšťaním podľa zákaziek-stredísk. Nemenej dôležitú úlohu zohráva prepracovaný systém elektronického obehu a schvaľovanie dokumentov.

Svojou cenovou dostupnosťou je kompletný systém vrátane zákaziek prístupný aj menším firmám.

Výhody

 • Štrukturálne sledovanie zákaziek, vrátane stromového členenia (nadradenej zákazky)
 • Interaktívne sledovanie všetkých pohybov a dokladov z jedného miesta - karty zákazky
 • Vytváranie finančného a materiálového plánu, vyhodnotenia a monitorovania plnenia
 • Centrálny elektronický archív - previazanie karty zákazky na externé dokumenty - zmluvy, projekty rozpočty
 • Import z rozpočtových programov (Kros, RTS) priamo do procesov zákazky
 • Možnosť priraďovania skutočných subdodávok k plánovaným procesom zákazky
 • Plánovanie úloh (na osoby, strediská), sledovanie ich plnenia a vývoj zákazky
 • Harmonogram - tvorba časového harmonogramu zákazky
 • Work-flow - elektronické schvaľovanie prijatých faktúr, hierarchicky, delegovanie
 • Smerovanie výkonov na zákazky, import do mzdového modulu s prevodom do účtovníctva
 • Filtrácia na zákazky vo všetkých prehľadoch, s kategorizáciou zákaziek podľa viac ako 20 parametrov
 • Spracovanie miezd na zákazky až na jednotlivé hodiny
 • Užívateľsky definovaný finančný výkaz a plán na zákazky
 • Fakturácia na základe zákazky
 • Pozastávky - automaticky systém pre tvorbu viac dátumov splatnosti
 • Pravidlá pre kontrolu vyplnenie zákaziek na nákladové účty
 • Rozpúšťanie nepriamych nákladov podľa viacerých kritérií s možnosťou voľby vlastného algoritmu
 • Sledovanie rozpracovanosti zákazky
 • E-agent - automatické upozorňovanie na naplánované úlohy a zasielanie dôležitých výkazov na definované emailové adresy

 

 

Máte otázku? Napíšte nám a my Vám ju radi zodpovieme.

 

 

kalkulacia