Zvieratá

Modul slúži na evidenciu zvierat registrovaných ako hromadne, tak aj individuálne, a to vrátane ich odpisovania. Jednotlivé pohyby je možné zadávať po naplnení 6 číselníkov (stajne, ocenenie, zaúčtovanie, preradenie, pohyby, kategória). Pre naplnenie týchto číselníkov je možné použiť načítanie dát z nami pripravených vzorov, obsahujúce bežne používané druhy pohybov, kategórií a pod.

Základné funkcie

Modul je previazaný s účtovníctvom, pohyby a odpisy zvierat možno teda automaticky účtovať (podobne ako pri majetku).

 • Evidencia kariet zvierat (podľa nastavenia v číselníku kategórií sú karty buď hromadné alebo individuálne)
 • Členenie podľa stajní, stredísk, zákaziek a doplnkových analýz
 • Na karte je možné evidovať tiež evidenčné údaje ako napr. ušná značka, ušná známka matky, kód otca, plemien ...
 • Daňové a účtovné odpisy - vedenie daňových odpisov vo všetkých variantoch podľa platných právnych predpisov (zrýchlený odpis, lineárny odpis, zvýšená vstupná cena a pod.)
 • Zmeny v legislatíve sú v programe vždy promptne premietnuté
 • Automatické účtovanie odpisov a pohybov do modulu Účtovníctvo
 • Možnosť zostavovania prehľadu pohybov k určitému dátumu vátane možnosti filtrovania
 • Možnosť automatického naplnenia číselníkov podľa pripravených vzorov
 • Funkcia generovania automatických pohybov (kŕmne dni, hmotnostný prírastok, vzrastový prírastok)
 • Pri zadávaní pohybov program automaticky prepočítava konečné stavy (a prípadne počiatočné stavy, ak je pohyb zadávaný do predchádzajúcich období)
 • Možnosť preraďovania zvierat z hromadnej do individuálnej kategórie (podľa číselníka preradenie).

Ďalšie výhody pre poľnohospodársku výrobu v systéme Premier

 • Hospodársky rok - výhodný pre sezónnosť poľnohospodárskej výroby
 • Doplnkové analýzy - okrem dvoch základných (závod-stredisko, zákazka) sú tu 3 voľne pomenovateľné (napr. stajňa, stroj, pozemok, výkon...)
 • Nedokončená výroba - automatické účtovanie, automatické uzatváranie, monitorovanie viacročných plodín a porastov
 • Rozpúšťanie réžií - v tomto module (na záložke Zákazky) možno vykonávať rozpúšťanie administratívnej a výrobnej réžie, rozpúšťanie hnojenia, rozpúšťanie práce strojov. Rozpúšťanie podľa mesačnej alebo ročnej pomerovej základne.
 • Evidencia a sledovanie mechanizácie (opravy, spotreba palív, plánovanie údržby, servisné prehliadky...)
 • Mostná váha - modul umožňuje priame prepojenie s váhou
 • Poľnohospodárske laboratórium - automatický výpočet zrážok podľa noriem

 

 

Máte otázku? Napíšte nám a my Vám ju radi zodpovieme.

 

 

kalkulacia