Premier Outsourcing

Spoločnosť PREMIER system od začiatku roku 2006 rozšírila ponuku svojich služieb o tzv. PREMIER Outsourcing, teda možnosť umiestniť a prevádzkovať zakúpený informačný systém na mimofiremnom výkonnom serveri spoločnosti Premier system as. V praxi to znamená, že klient sa prostredníctvom vybranej technológie pripája k dátovej základni informačného systému, ktorej vlastníkom a správcom je outsourcingová spoločnosť (PREMIER system a.s.), ktorá na základe zmluvného vzťahu poskytuje užívateľovi komplexnú starostlivosť a servis informačného programu PREMIER system. Tá tiež preberá všetku zodpovednosť za prevádzku informačnej technológie a všetky úkony spojené s jej prevádzkou a údržbou

Táto služba je profesionálnym doplnkom ponuky našej spoločnosti a už od začiatku zavedenia sa stala vyhľadávanou novinkou. V súčasnej dobe využíva službu úspešne viac ako 230 spoločností, ktoré zverili starostlivosť o dáta informačného systému Premier system našej spoločnosti Premier system a.s.

Dôvody pre zriadenie outsourcingu:

On-line prepojenie vzdialených pobočiek - vytvorenie jednotného on-line systému pre vzdialené pobočky. Výkonný server, ktorý je napojený na vysoko výkonné odosielanie zaistí dokonalé a rýchle fungovanie chodu všetkých pobočiek s centrálnym riadením on-line.

Modernizácia vnútornej siete - pre klienta, ktorý potrebuje radikálne modernizovať hardvérové ​​a softvérové ​​vybavenie svojej vnútornej siete, čo v prípade viacerých PC staníc v sieti obnáša veľké finančné prostriedky na obstaranie, správu a údržbu. Voľba outsourcingu mu poskytuje lacné a bezstarostné posilnenie prevádzky informačného systému, často bez nutnosti nákupu nového hardvéru.

Účtovné firmy - napojenie svojich klientov - tento systém umožní účtovnej firme napojiť sa na centrálne dáta svojich klientov, ktorí spravidla obstarávajú prvotné doklady (faktúry, pokladničné doklady, dodacie listy). Klient prostredníctvom obmedzenej licencie k programu vyhotovuje účtovnej firme on-line doklady do systému, do ktorého má samozrejme tiež prístup účtovná firma. Pre tieto účely ponúkame klientom účtovných firiem cenovo zvýhodnené licencie k programu PREMIER system pre vybranú prácu.

Kancelária na cestách - outsourcing umožňuje majiteľom, vedúcim pracovníkom i obchodným zástupcom nazerať z "terénu" do systému na aktuálny stav svojej firmy odkiaľkoľvek, či už z územia SR alebo mimo neho.

 

 

Máte otázku? Napíšte nám a my Vám ju radi zodpovieme.

 

 

kalkulacia